telefon: 662 896 919

E-mail: ilona.honiek@gmail.com

ul. K.K. Wielkiego 42

Olkusz

Egzaminy

Egzaminy  przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań pochodzących z katalogu pytań egzaminacyjnych, przygotowanego przez jednostkę upoważnioną.

Test pisemny składa się w przypadku egzaminu kończącego:

1. kurs podstawowy – z 30 pytań;

2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
– z 18 pytań;

3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 –
z 15 pytań;

4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 –
z 15 pytań.

Egzamin zdają osoby, które w testach udzielą co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi.

Wymagane dokumenty:

  •   prawo jazdy,
  •  dowód osobisty,
  •  zdjęcie kolorowe o wymiarach 35x45mm,wykonanym na jasnym tle, majacą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza.

Uzyskane uprawnienia po kursie ADR dla kierowców:

Zaświadczenie ADR potwierdza posiadanie uprawnień, które umożliwiają pracę kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i zagranicą.