telefon: 662 896 919

E-mail: ilona.honiek@gmail.com

ul. K.K. Wielkiego 42

Olkusz

Szkolenie

Cel szkolenia:

  •  zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych
  •  zminimalizowanie prawdopodobieństwa powstania wypadku
  •  zachowanie bezpieczeństwa osób i mienia
  •  przygotowanie kursantów do egzaminu

Miejsce kursu i egzaminu:

32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 42

Możliwość zorganizowania szkolenia u klienta.

Warunki uczestnictwa:

1. ukończone 21 lat

2. Spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym.

Rodzaje kursu dokształcającego początkowego:

1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
– w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;

2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
– w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;

3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 –
w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;

4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 –
w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.